Trạng thái: Pháp lý: sổ đỏ RIÊNG
Nhu cầu: Loại: Đất nền
Hướng: Mặt Tiền:
Diện tích:110M2
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích: 110M2
Trạng thái:
Đường Vào:
Mặt Tiền:
Pháp lý: sổ đỏ RIÊNG
Nhu cầu:
Loại: Đất nền
1