Trạng thái: Pháp lý:
Nhu cầu: Loại: Đất nền
Hướng: Mặt Tiền:
Diện tích:
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích:
Trạng thái:
Đường Vào:
Mặt Tiền:
Pháp lý:
Nhu cầu:
Loại: Đất nền
1