Trạng thái: Pháp lý: sổ đỏ RIÊNG
Nhu cầu: Loại: Đất nền
Hướng: bắc Mặt Tiền: 7
Diện tích:126m2
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích: 126m2
Trạng thái:
Đường Vào: 20
Mặt Tiền: 7
Pháp lý: sổ đỏ RIÊNG
Nhu cầu:
Loại: Đất nền
1