Trạng thái: Pháp lý: sổ đỏ RIÊNG
Nhu cầu: Loại:
Hướng: nam Mặt Tiền: 7
Diện tích:146m2
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích: 146m2
Trạng thái:
Đường Vào: 20
Mặt Tiền: 7
Pháp lý: sổ đỏ RIÊNG
Nhu cầu:
Loại:
1