Trạng thái: Pháp lý: sổ hồng
Nhu cầu: Loại: Đất nền
Hướng: Mặt Tiền:
Diện tích:100m2
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích: 100m2
Trạng thái:
Đường Vào:
Mặt Tiền:
Pháp lý: sổ hồng
Nhu cầu:
Loại: Đất nền
1